Strategia funkcjonowania ROT

Strategia funkcjonowania ROT

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim.

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r. Zarząd Województw Lubelskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim. Załącznikiem do uchwały jest dokument określający Strategię funkcjonowania ROT w województwie lubelskim.