Spotkanie robocze w ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Spotkanie robocze w ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Lubelskiego

W związku z realizacją we współpracy z województwem świętokrzyskim badania Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, w oparciu o wspólną metodologię, w dniach 25 – 26 sierpnia 2014 roku w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Celem spotkania było uzgodnienie ostatecznej wersji opisu przedmiotu zamówienia badania Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne oraz wypracowanie kryteriów oceny ofert. W spotkaniu wzięli udział; kierownictwo Departamentu Polityki Regionalnej, członkowie Zespołu Wdrożeniowego ds. realizacji projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim oraz przedstawiciele Obserwatorium Rozwoju Regionalnego województwa świętokrzyskiego.