Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

Podsumowanie efektów wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2004 – 2013 oraz prezentacja Sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – to główne tematy posiedzenia Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, które odbyło się 28 sierpnia 2014 r. w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim, przedstawiciele Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, urzędów marszałkowskich, a także ministerstw i urzędów centralnych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z głównymi wnioskami przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Raportu dotyczącego wpływu członkostwa Polski w UE i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju. Dokument ten prezentuje osiągnięcia Polski (w tym województw), uzyskane w latach 2004 – 2013 w sferze gospodarczej i społecznej.