Spotkania sieci KOT – ROT-y

Spotkania sieci KOT – ROT-y

Dotychczasowe spotkania przedstawicieli Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych odbyły się w niżej wskazanych terminach:

25 marca 2015 r.
21-22 kwietnia 2015 r.
września 2016 r.
15-16 grudnia 2016 r.
6-7 lutego 2017 r.
24-25 kwietnia 2017 r.
30-31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz materiały na temat ww. spotkań są dostępne na stronie internetowej
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/materialy-ze-spotkan-2/