Raport opracowany w wyniku realizacji projektu pn.: Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r.

Raport opracowany w wyniku realizacji projektu pn.: Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r.

Głównym celem realizacji projektu Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r. było oszacowanie wskaźnika zaufania stanowiącego element systemu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). Wyniki i ustalenia przeprowadzonego badania poziomu wzajemnego zaufania zostaną wykorzystane podczas procesu monitorowania poziomu realizacji 4 celu strategicznego zawartego w Strategii; rezultaty końcowe z przeprowadzonego badania, a zwłaszcza wskaźnik syntetyczny bądź stanowiący jedną z ważnych składowych drugiego raportu monitoringowego z jej realizacji.

Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016r.

Poziom wzajemnego zaufania – metodologia -2015