Przeglądy regionalne

Przeglądy regionalne

Przeglądy regionalne opracowywane są we współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym zgodnie ze wspólną metodologią w zakresie przygotowywania do ogólnokrajowego dokumentu informacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych województw, spójną dla wszystkich Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Całościowe dokumenty są dostępne na stronie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (zakładka Raporty, opracowania i ekspertyzy)

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowe-obserwatorium-terytorialne/

 

Przegląd Regionalny_2018 za rok 2017

Przegląd Regionalny_2017 za rok 2016

Przegląd Regionalny_2016 za rok 2015

Przegląd Regionalny_2015 za rok 2014

Przeglad regionalny_2013

Przeglad regionalny_2012