Powołanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim

Powołanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. Zarząd Województw Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim stanowiące platformę współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi UMWL oraz wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, z włączeniem Urzędu Statystycznego w Lublinie. W zakładce Dołączone pliki dostępny jest tekst uchwały oraz „Strategia Funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim”, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, określająca zasady i tryb funkcjonowania ROT WL.