Powołanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim

Powołanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim

Uchwała w sprawie powołania ROT WL. Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. Zarząd Województw Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim stanowiące platformę współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi UMWL oraz wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, z włączeniem Urzędu Statystycznego w Lublinie. POBIERZ