Pierwsze posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Pierwsze posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Dnia 25 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 9 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Otwarcia posiedzenia Forum dokonał Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Forum.

Na program pierwszego posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego złożyły się dwie prezentacje:

1. Założenia funkcjonowania Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego, w tym cele i zadania Forum, przedstawił Pan Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWL w Lublinie,

2. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym i realizacja inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym na obszarze województwa lubelskiego były przedmiotem wystąpienia Pana Waldemara Rudnickiego – p.o. Z-cy Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie.

W pierwszym posiedzeniu Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele świata nauki, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w województwie a także organizacji gospodarczych i pozarządowych z terenu Lubelszczyzny – członkowie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu:
1. Regionalne Forum Terytorialne Województwa Lubelskiego – Założenia, funkcjonowanie, zadania.
2. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym i realizacja inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym na obszarze województwa lubelskiego.