Oddział Monitorowania i Analiz Strategicznych w Departamencie Polityki Regionalnej

Do podstawowego zakresu zadań Oddziału Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej należy w szczególności:

  1. Analiza procesów rozwojowych województwa.
  2. Ocena efektywności wykorzystywanych w regionie środków publicznych.
  3. Wypełnianie zadań przewidzianych dla Regionalnego Obserwatorium.