Finansowanie rozwoju miast Województwa Lubelskiego w latach 2010-2015 z udziałem Środków Unii Europejskiej

Finansowanie rozwoju miast Województwa Lubelskiego w latach 2010-2015 z udziałem Środków Unii Europejskiej

Dokument przygotowany w związku z przystąpieniem do opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej, stanowiący próbę pogłębienia wiedzy na temat potencjału i zasobów finansowych miast regionu w kontekście kierunków wykorzystywania środków pochodzących z UE oraz szans na ich pozyskanie w nowej perspektywie finansowej.

 

Finansowanie miast ze środków UE 11.2016