Analiza danych – studia podyplomowe

Studia z Analizy danych przeznaczone są m.in. dla pracowników instytucji sektora publicznego zajmujących się statystyką publiczną.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego.

[ Dodano: 19 września 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

Polityka równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kwestia wyrównywania szans jest jedną z naczelnych i niezwykle istotnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce i korzystające ze środków EFS.

[ Dodano: 19 września 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

Zamówienia publiczne od A do Z dla początkujących

Ustawa – Prawo zamówień publicznych, określająca sposób prowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy zamówienia publicznego od czasu jej uchwalenia w 2004 r. zmieniała się wielokrotnie. Brak stałości legislacyjnej powodował i powoduje wiele problemów związanych z jej stosowaniem.

[ Dodano: 19 września 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

MS Excel 2010 – szkolenie podstawowe i średniozaawansowane

MS Excel to najpopularniejszy program biurowy. Głównie jest używany jako narzędzie do analiz i raportów oraz jako baza danych. Bardzo dobra znajomość programu pozwala znacznie zoptymalizować pracę i skrócić jej czas.

[ Dodano: 19 września 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

„Podstawy analizy danych i obsługi oprogramowania STATISTICA”

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i…

[ Dodano: 19 września 2014 ] więcej »
6 lat ago 0