Stan wdrażania programów operacyjnych w województwie są raporty opracowywane w cyklu półrocznym.

Badanie i ocena skali wsparcia oraz wpływu środków pochodzących z Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego obejmuje zarówno stronę…

[ Dodano: 31 grudnia 2015 ] więcej »
3 lata ago 0

Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (grudzień 2015 r.)

Monitoring stanowi integralną część procesu planowania i zarządzania strategicznego. Opiera się na systematycznym gromadzeniu danych dotyczących zjawisk i przebiegu procesów…

[ Dodano: 14 grudnia 2015 ] więcej »
3 lata ago 0

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie lubelskim – Raport z badania

W zakładce Dołączone pliki dostępny jest raport z badania „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie lubelskim” Celem głównym badania była pogłębiona…

[ Dodano: 30 lipca 2015 ] więcej »
3 lata ago 0

Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny

Dnia 18 września 2014 roku została zawarta umowa na usługę przeprowadzenia badania  „Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny”, w tym opracowania raportu…

[ Dodano: 24 września 2014 ] więcej »
4 lata ago 0