Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

Dwudniowe (31 marca–1 kwietnia 2014 r.) spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego z przedstawicielami Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, w tym województwa lubelskiego, oraz administracji rządowej i partnerów społeczno-gospodarczych, a także z udziałem ekspertów EoRPA, miało na celu przedyskutowanie najważniejszych trendów i zmian zachodzących w polityce regionalnej w Europie i w Polsce.

[ Dodano: 4 kwietnia 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

Spotkanie robocze w ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Lubelskiego

W dniu 28 marca 2014 roku w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b odbyło się spotkanie robocze w ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

[ Dodano: 1 kwietnia 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

Regionalne Forum Terytorialne po raz drugi

15 stycznia 2014 r. o godz. o godz. 9.30 w Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12 odbędzie się drugie posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

[ Dodano: 13 stycznia 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

Spotkanie przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych w lubuskiem

Przedstawiciele dziesięciu województw, w tym województwa lubelskiego, reprezentujących Regionalne Obserwatoria Terytorialne, wzięli udział w konferencji i warsztatach, zorganizowanych przez Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, w Drzonkowie w dniach 21-22 listopada 2013 r.

[ Dodano: 26 listopada 2013 ] więcej »
7 lat ago 0

Pierwsze spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego

25 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 odbędzie się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

[ Dodano: 21 listopada 2013 ] więcej »
7 lat ago 0