Strategia funkcjonowania ROT

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r….

[ Dodano: 14 lutego 2020 ] więcej »
4 miesiące ago 0

Spotkania sieci KOT – ROT-y

Dotychczasowe spotkania przedstawicieli Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych odbyły się w niżej wskazanych terminach: 25 marca 2015 r….

[ Dodano: 1 czerwca 2017 ] więcej »
3 lata ago 0

Powołanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim

Uchwała w sprawie powołania ROT WL. Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. Zarząd Województw Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie…

[ Dodano: 2 września 2015 ] więcej »
5 lat ago 0

Warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie

Przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez Regionalne Obserwatorium Województwa Podkarpackiego, w dniach 24…

[ Dodano: 3 października 2014 ] więcej »
6 lat ago 0

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

Podsumowanie efektów wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2004 – 2013 oraz prezentacja Sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej…

[ Dodano: 4 września 2014 ] więcej »
6 lat ago 0