Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny

Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny

Dnia 18 września 2014 roku została zawarta umowa na usługę przeprowadzenia badania  „Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny”, w tym opracowania raportu w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim. Wykonawcą badania jest Agrotec Polska Sp. z o.o.

Celem badania jest diagnoza społecznych, kulturowych, historycznych, intelektualnych, relacyjnych i naturalnych zasobów lokalnych Lubelszczyzny, mających charakter unikalny (tj. niepowtarzalny, rzadki) i utylitarny (tj. posiadający potencjał sukcesu rynkowego), które wyróżniają Lubelszczyznę na tle innych regionów w Polsce i w Europie. W pierwszej części badania zostaną zidentyfikowane zasoby, zaś w części drugiej wyłonionych zostanie co najmniej dwadzieścia (20) zasobów o największym potencjale rynkowym, dla których opracowane zostaną propozycje produktów. Zidentyfikowane zasoby lokalne Lubelszczyzny powinny stwarzać możliwość budowania konkurencyjności i potencjału rozwojowego regionu w oparciu o mechanizmy synergii sieciowej, sharingu, wspólnotowej produkcji i konsumpcji oraz uczenia się.

Badanie składa się z pieciu etapów. Zostanie zrealizowane do 02.04.2015 roku.

Diagnoza zasobów lokalnych