Dostępny kolejny raport dotyczący stanu wdrażania funduszy europejskich w województwie lubelskim

Raport znajduje się w zakładce: Opracowania/Stan wdrażania Funduszy Europejskich

[ Dodano: 7 lipca 2020 ] więcej »
5 dni ago 0

Strategia funkcjonowania ROT

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r….

[ Dodano: 14 lutego 2020 ] więcej »
5 miesięcy ago 0

Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [z perspektywą do 2030 roku] (grudzień 2017 r.)

Monitoring stanowi integralną część procesu planowania i zarządzania strategicznego. Opiera się na systematycznym gromadzeniu danych dotyczących zjawisk i przebiegu procesów…

[ Dodano: 17 stycznia 2018 ] więcej »
2 lata ago 0

Spotkania sieci KOT – ROT-y

Dotychczasowe spotkania przedstawicieli Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych odbyły się w niżej wskazanych terminach: 25 marca 2015 r….

[ Dodano: 1 czerwca 2017 ] więcej »
3 lata ago 0

Raport opracowany w wyniku realizacji projektu pn.: Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r.

Głównym celem realizacji projektu Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r. było oszacowanie wskaźnika zaufania stanowiącego element systemu…

[ Dodano: 4 stycznia 2017 ] więcej »
4 lata ago 0