Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [z perspektywą do 2030 roku] (grudzień 2017 r.)

Monitoring stanowi integralną część procesu planowania i zarządzania strategicznego. Opiera się na systematycznym gromadzeniu danych dotyczących zjawisk i przebiegu procesów…

[ Dodano: 17 stycznia 2018 ] więcej »
2 lata ago 0

Spotkania sieci KOT – ROT-y

Dotychczasowe spotkania przedstawicieli Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych odbyły się w niżej wskazanych terminach: 25 marca 2015 r….

[ Dodano: 1 czerwca 2017 ] więcej »
2 lata ago 0

Raport opracowany w wyniku realizacji projektu pn.: Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r.

Głównym celem realizacji projektu Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r. było oszacowanie wskaźnika zaufania stanowiącego element systemu…

[ Dodano: 4 stycznia 2017 ] więcej »
3 lata ago 0

Przeglądy regionalne

Przeglądy regionalne opracowywane są we współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym zgodnie ze wspólną metodologią w zakresie przygotowywania do ogólnokrajowego dokumentu…

[ Dodano: 16 grudnia 2016 ] więcej »
3 lata ago 0

Finansowanie rozwoju miast Województwa Lubelskiego w latach 2010-2015 z udziałem Środków Unii Europejskiej

Dokument przygotowany w związku z przystąpieniem do opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej, stanowiący próbę pogłębienia wiedzy na temat potencjału i zasobów…

[ Dodano: 30 listopada 2016 ] więcej »
3 lata ago 0