Slajd #3

[ Dodano: 24 września 2014 ] więcej »
5 lat ago 0

Slajd #2

[ Dodano: 24 września 2014 ] więcej »
5 lat ago 0

Badania

Regionalne Obserwatoria Terytorialne, objęte wsparciem w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2013 Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach województw, zobligowane są do…

[ Dodano: 23 września 2014 ] więcej »
5 lat ago 0

Ważne strony

a)Krajowe Obserwatorium Terytorialne; b)Województwo Lubelskie; c)Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT; d)Główny Urząd Statystyczny; e)Urząd Statystyczny w Lublinie; f)Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy…

[ Dodano: 22 września 2014 ] więcej »
5 lat ago 0

Analiza danych – studia podyplomowe

Studia z Analizy danych przeznaczone są m.in. dla pracowników instytucji sektora publicznego zajmujących się statystyką publiczną.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy merytorycznej z szerokiego zakresu metod statystycznych oraz umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego.

[ Dodano: 19 września 2014 ] więcej »
5 lat ago 0