Analiza struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w miastach województwa lubelskiego – Raport z badania

Analiza struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w miastach województwa lubelskiego – Raport z badania

W zakładce Dołączone pliki dostępny jest raport z badania  Analiza struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w miastach województwa lubelskiego

Celem głównym badania była  analiza atrakcyjności przestrzeni miast położonych na terenie województwa lubelskiego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Celami szczegółowymi analizy były:
1. Ocena spójności lokalnej polityki rozwoju w wymiarze społeczno-gospodarczym i przestrzennym,
2. Poznanie opinii przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w danym mieście,
3. Poznanie potrzeb rewitalizacyjnych,
4. Zbadanie wpływu położenia miasta na branżową specjalizację w działalności gospodarczej.

 

Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej – 2015