Warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w Rzeszowie

Warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w  Rzeszowie

Przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim wziął udział w warsztatach zorganizowanych przez Regionalne Obserwatorium Województwa Podkarpackiego, w dniach 24 – 26 września 2014 r. w Rzeszowie.

Warsztaty, skierowane do pracowników Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych (ROT) oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT), poświęcone były współpracy z instytucjami dysponującymi wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno – gospodarczych. Najważniejszymi tematami poruszanymi w czasie trwania warsztatów były sposoby monitorowania specjalizacji „jakość życia” w regionach oraz praktyczne aspekty wdrażania regionalnych strategii innowacji. Ponadto przedstawiciele ROT-ów przedstawili informacje na temat prowadzonych przez siebie badań oraz efektów współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami a przedstawiciel KOT zaprezentował plan pracy KOT na kolejny okres, co otworzyło dyskusję dotyczącą rozwoju współpracy ROTów z krajowym odpowiednikiem.