7 lipca 2020

Raport znajduje się w zakładce: Opracowania/Stan wdrażania Funduszy Europejskich

14 lutego 2020

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r....

1 czerwca 2017

Dotychczasowe spotkania przedstawicieli Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych odbyły się w niżej wskazanych terminach: 25 marca 2015 r....

2 września 2015

Uchwała w sprawie powołania ROT WL. Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. Zarząd Województw Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie...